Profil CZ

Jméno s tituly:

Doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.

Pracoviště:

Ústav bohemistiky a knihovnictví,

Oddělení lingvistiky

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava,

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

vedoucí ústavu,

vědecko-pedagogický pracovník

E-mail:

eva.hoeflerova (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 410

Konzultační hodiny:

-

Zaměření / Vyučovací profil:

morfologie současné češtiny,

stylistika,

řečová komunikace

Obor činnosti:

lingvistika, řečová komunikace, informační technologie ve výuce češtiny

Publikační činnost:

odkaz (zde)