Plánované a realizované činnosti kabinetu

V rámci činnosti Kabinetu literárněvědné komparatistiky, jenž byl založen 9. února 2011, proběhla řada přednášek a besed:

 • Přednáška doc. dr. Sergeje Skorvida (Moskva): Ruské překlady z poezie Óndry Łysohorského; 17. března v 19 hodin v Obecním domě v Opavě. Přednáška byla doplněna hudebními vstupy Jaroslavy Hrbáčové (kytara) a Radka Mücksteina (violoncello). Program se uskutečnil ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací OKO.
 • Beseda s básníkem, textařem, zpěvákem, performerem a organizátorem kulturního dění v Opavě Ing. Janem Kunzem na téma poezie, jejího zhudebňování, tvorby písňových textů a problematiky animace kultury v Opavě; 28. 3. 2011 na ÚBK (Masarykova tř. 37).
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., na téma „Současná literatura Opavska“ pro knihovníky a veřejnost 30. března 2011 v Knihovně Petra Bezruče v Opavě.
 • Beseda s básníkem, překladatelem z angličtiny, cestovatelem Mgr. Miroslavem Černým, Ph.D., (Filozofická fakulta Ostravské univerzity) 8. dubna 2011 na ÚBK (Masarykova tř. 37).
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., „K roku Czesława Miłosze (1911–2004)“ 4. května 2011 v Sále purkmistrů Obecního domu v Opavě od 18 hod. Přednáška o tomto polském exilovém básníkovi, prozaikovi, esejistovi a překladateli, laureátu Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1980 a řady dalších prestižních cen byla doplněna ukázkami z Martinkových překladů Miłoszovy poezie v interpretaci emeritního herce Slezského divadla v Opavě Emanuela Křenka a zpestřena hudební produkcí studentů Církevní konzervatoře. Program se konal ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací OKO a Církevní konzervatoří v Opavě.
 • Beseda s opavskou básnířkou Dagmar Bakalovou 20. května 2011 na ÚBK (Masarykova tř. 37) o tvůrčí, zejména literární tvorbě, spolupráci s výtvarníky a ilustrátory, inspirací folklorem etnických menšin (zejména romské komunity) a překladech své poezie do cizích jazyků.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., „Možnosti a limity rozvoje Kabinetu literárněvědné komparatistiky ÚBK FPF SU v Opavě“ na work-shopu „Česká polonistika: nové výzvy, nová témata“. Centrum filologicko-areálových studií FF MU v Brně 26. 5. 2011.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro knihovníky a veřejnost na téma „Fantastika s lokálně-regionálními prvky“ na konferenci „Čtou naše děti? Aneb dětské čtenářství očima odborníků“ 31. 5. 2011 v Českém Těšíně.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., „Mladá generace polských autorů z českého Těšínska – pokolení bilingvní“ na konferenci „Český jazyk a literatura – generační střet a civilizační rozdíly“, která se konala na Wyższej Szkołe Zawodowej v Ratiboři 1. – 2. 9. 2011.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., „Kontakty opawsko-ostrawsko-cieszyńskiego środowiska literackiego z katowickim środowiskiem literackim. Historia i współczesność“ na konferenci „Górny Śląsk i Katowice w polskiej i europejskiej perspektywie kulturalnej i naukowej“ v Muzeu dějin Katovic 15. 9. 2011.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., „K problematice bilingvismu v tvorbě polských a českých spisovatelů z Těšínského Slezska“ na mezinárodní konferenci „Slavistika ve středoevropském kontextu“ konané na Katedře slavistiky a středoevropských studií Historicko-filologické fakulty Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě ve dnech 26. – 28. 10. 2011.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., „Překlady Óndry Łysohorského do cizích jazyků“ v rámci kulatého stolu „Óndra Łysohorský: »W řeku rozšiřył mě kraj rusky…«“ v Českém centru v Moskvě 27. 10. 2011.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro knihovníky a veřejnost „Recepce díla Gustawa Morcinka v České republice“, 8. 2. 2012, Regionální knihovna Karviná, 2299/16, 734 01 Karviná-Mizerov.
 • Beseda s opavskou básnířkou a publicistkou Gabrielou Onderkovou; proběhla 20. 4. 2012.
 • Referát doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., „Hlučínsko v díle Petra Čichoně“ na konferenci „Tożsamość morawska na pograniczu polsko – czeskim“, organizované Miejskim Ośrodkiem Kultury w Krzanowicach, 21. 4. 2012, Dom Kultury Borucin.
 • Beseda s opavským básníkem, překladatelem z angličtiny a textařem Mgr. Radkem Glabazňou, Ph.D. (ÚCJ FPF SU); proběhla 4. 5. 2012.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., pro veřejnost „Zhudebněné básně Bohuslava Reynka“, 31. 5. 2012, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
 • Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D., „Spisovatelé Těšínského Slezska“ pro studenty a veřejnost v rámci cyklu „Co čtete aneb Coolturní hodina“, 15. 6. 2012, Městská knihovna v Českém Těšíně – Kavárna Noiva.
 • Přednáška „Jiří Daehne jako autor literární fantastiky“ pro veřejnost u příležitosti křtu autorovy knihy povídek „Sedm semen z Jidášova stromu“, 17. 12. 2012, MěÚ Krnov.