Činnosti literárněvědné společnosti

V rámci činnosti opavské pobočky Literárněvědné společnosti AV ČR, která byla založena k 1. lednu 2011 (předsedou byl doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., do prosince 2012), proběhla řada přednášek, některé s komparativním zaměřením:

2011

Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.: K dvojjazyčné literární tvorbě na českém Těšínsku; 1. března 2011 v posluchárně M13 (Masarykova tř. 37).

Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.: Překlady z poezie Óndry Łysohorského do cizích jazyků; 17. března v 19 hodin v Obecním domě v Opavě. Program se uskutečnil ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací OKO.

Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. – Omyly a mystifikace Jana Drozda v knize Autoři Slezských písní; 12. dubna 2011 v posluchárně M13 (Masarykova tř. 37).

Doc. PhDr. Milada Písková, CSc.: Matyáš Borbonius – jeden z prvních českých Evropanů. (Jde o českého básníka a věhlasného lékaře z rudolfínské doby, jenž část svého života prožil v Polsku.) 10. května 2011 v posluchárně M13 (Masarykova tř. 37).

Doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (KB FF UP Olomouc): Pojmenování literární postavy; 11. října 2011 v posluchárně M13 (Masarykova tř. 37).

Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.: Raná tvorba Bohumila Hrabala; 15. listopadu 2011 v posluchárně M13 (Masarykova tř. 37).

Mgr. Jan Heczko, Ph.D.: Pojetí literatury v Derridově dekonstrukci; 13. prosince 2011 v posluchárně M13 (Masarykova tř. 37).

2012

Mgr. Jan Heczko, Ph.D.: Pojetí literatury v Derridově dekonstrukci II.; 17. dubna 2012 v posluchárně M13 (Masarykova tř. 37).

Doc. PhDr. Milada Písková, CSc.: Antonín Jan Jugmann – literát; 15. května 2012 v posluchárně M13 (Masarykova tř. 37).

Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.: Prozaik Opavska A. C. Nor; 9. října 2012 v posluchárně M13 (Masarykova tř. 37).

Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.: Mistr polského horroru Stefan Grabiński; 6. listopadu 2012 v posluchárně M13 (Masarykova tř. 37). Jako host vystoupil emeritní herec Slezského divadla v Opavě Emanuel Křenek.

Mgr. Marek Timko, Ph.D.: Erotika a literatura; 4. prosince 2012 v posluchárně M13 (Masarykova tř. 37).

 

Všechny přednášky byly na velmi dobré úrovni, přitom přístupné studentům i zájemcům z řad veřejnosti a také hojně navštívené,“ zhodnotil cyklus přednášek předseda pobočky doc. Libor Martinek v rozhovoru pro Noviny SU.

a termín budou upřesněny.

 

Výhledy

Vedoucí kabinetu připravil k vydání materiály z česko-polské literárněvědné konference „Evropská dimenze české a polské literatury – Rozmiar europejski literatury czeskiej i polskiej“ (proběhla v listopadu 2010 v Opavě), které obsahují řadu komparativně laděných příspěvků; stejnojmenná publikace vyšla v r. 2012, vydala ji Slezská univerzita v Opavě.

Spolu s Tomášem Sukem doc. Martinek zredigoval antologii české, německé a polské poezie z Jeseníků Země žulových křížů. Antologie poezie z Jesenicka II. (Výběr ukázek poezie, heslář L. Martinek) In: Sever, západ, východ. Sv. 4 – Jeseníky. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2011. 120 s.

Dále byl doc. Martinek editorem a redaktorem kolektivní monografie Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století (Opava: Slezská univerzita, 2011. 156 s.), chystá k vydání kolektivní monografii Od dialektů k literárním jazykům v Evropě – Od dialektów k językóm literackim w Europie (2012) a připravuje vlastní odbornou, mezioborově pojatou monografii „Fryderyk Chopin v české literatuře“, jež je interdisciplinárně zaměřena konkrétně na relace literatury a hudby.

Ve spolupráci s druhým redaktorem Mgr. Janem Heczkem, Ph.D., dokončil doc. Martinek redakci interdisciplinárně laděného sborníku „Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej“, jenž vyjde jako společná edice Slezské univerzity a Wydawnictwa Naukowego „Śląsk“ v Katovicích.

V roce 2013 se uskuteční mezinárodní literárněvědná konference s komparativním zaměřením ve spolupráci s katedrou slavistiky Univerzity v Opolí a Kabinetem literárněvědné komparatistiky Ústavu polské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Termín (podle dosavadní tradice literárněvědných česko-polských konferencí na SU v Opavě půjde o měsíc listopad) a konkrétní téma budou upřesněny.