Kontakty

Adresa:

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Ústav bohemistiky a knihovnictví
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Lidé:

Mgr. Jan Heczko, Ph.D. - vedoucí ústavu

Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D. - tajemník ústavu

Helena Brendlová - sekretářka ústavu

Mgr. Ing. Roman Sukač, Ph.D. - vedoucí oddělení lingvistiky

Mgr. Martin Tichý, Ph.D. - vedoucí oddělení literatury

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. - vedoucí oddělení knihovnictví

Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. - vedoucí oddělení kulturní dramaturgie

Mgr. Monika Horsáková - vedoucí oddělení audiovizuální tvorby

Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. - vedoucí kabinetu literárněvědné komparatistiky

Oddělení

Oddělení lingvistiky

Oddělení literatury

Oddělení knihovnictví

Oddělení kulturní dramaturgie

Oddělení audiovizuální tvorby

Web:

Kabinet literárněvědné komparatistiky