6.jpg

Projekt "Archeologický výzkum západní části Oderské brány"

 

I. etapa projektu. Záchranný a zjišťovací výzkum ve Studénce - "Záhumení".

1.jpg Výzkum proběhl ve dnech 20. - 30. dubna 2010 pod vedením mgr. A. Knápka (MNJ) jako společná akce Slezské univerzity, Muzea Novojičínska a Archaie Olomouc, o.p.s. Ve funkci dělníků a techniků se střídali posluchači doktorského a magisterského studia archeologie na SU: mgr. Pavel Macků, Kateřina Papáková, mgr. Jan Procházka, mgr. David Rožnovský, bc. Andrea Tobiaszová, bc. Radka Urbánková.

Sondy (bylo jich celkem 22, o šířce většinou 1,5m a délce až 5m, které byly v případě zachycení objektu rozšiřovány) byly pokládány ve směru od severu k jihu po délce pozemku p. Bartoše. Nálezy v severní, dolní, části parcely poblíž komunikace (ulice Záhumení) byly nevýrazné a omezovaly se většinou na silicitové úštěpy ve vrstvě drnu a ornice pod ním. Byl zde zachycen pouze téměř rozoraný objekt č. 1, obsahující však přece fragmenty keramiky. Do sondy S 3 zasáhla okrajově i recentní vrstva, která vyplňovala sondy S 4 a S 5. V nich původní situaci zničila vrstva přepálené hlíny a vápna, zahloubená mírně do podloží a překrytá sekundárně ornicí. Nejspíše se jedná o úpravy provedené v roce 1945, kdy sem byla vyvážena suť ze stodol zničených sovětským náletem na týlový konvoj wehrmachtu. Postupně bylo odkryto 11 dalších zahloubených objektů (obj. č. 2 - 12), které se na podloží projevovaly kontrastní výplní. Objekt č. 2 byl podle své hloubky a tvaru nejspíše pozůstatkem zásobnice. Objekty 5 a 6 odpovídají svým tvarem nejlépe hliníkům. Ostatní objekty můžeme interpretovat jako běžné sídlištní jámy těžko určitelné funkce, některé příp. i jako přirozené deprese.