Profil CZ

Jméno s tituly:

Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

Pracoviště:

Ústav archeologie

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

Vědecko-pedagogický pracovník externí

E-mail:

-

Zaměření / Vyučovací profil:

„Historická topografie a vlastivěda“

„Archeologie zaniklých středověkých osad“

Info:

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.