Profil CZ

Jméno s tituly:

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.,

Pracoviště:

Ústav archeologie

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

Vedoucí ústavu, vědecko-pedagogický pracovník

E-mail:

vratislav.janak (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 474

Konzultační hodiny:

-

Zaměření / Vyučovací profil:

archeologie a dějiny mladší a pozdní doby kamenné ve střední Evropě, archeologie a pravěk českého Slezska, problematika archeologie jako historické vědy

„Úvod do studia archeologie“

„Proseminář z archeologie“

„Základní přehled pravěku českých zemí“

„Archeologie českých zemí – neolit a eneolit I“

„Archeologie českých zemí – neolit a eneolit II“

„Pravěk Slezska“

„Pravěk Oderské brány“

„Archeologie Evropy – neolit a eneolit I“

„Archeologie Evropy – neolit a eneolit II“

„Retrospektivní seminář z metodologie I“

„Dějiny pravěku“ (pro studenty historie/dějepisu)