Profil CZ

Jméno s tituly:

Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Pracoviště:

Ústav archeologie

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

vědecko-pedagogický pracovník

E-mail:

s.stuchlik (at) seznam.cz, (stuchlik (at) iabrno.cz?)

Telefon:

-

Konzultační hodiny:

-

Zaměření / Vyučovací profil:

archeologie doby bronzové

„Základy typologie archeologického mobiliáře“

„Terénní teorie a praxe“

„Zásady tvorby vědeckých prací“

„Archeologie českých zemí – doba bronzová a halštatská I“

„Archeologie českých zemí – doba bronzová a halštatská II“

„Archeologie Evropy – doba bronzová a halštatská I“

„Archeologie Evropy – doba bronzová a halštatská II“

„Architektura v pravěku“

„Pohřební ritus v pravěku“

„Kov v pravěku“

„Retrospektivní seminář z metodologie II“