Profil CZ

Jméno s tituly:

Mgr. Ondrej Šedo, PhD.

Pracoviště:

Ústav archeologie

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

Vědecko-pedagogický pracovník externí

E-mail:

ondrej.sedo (at) post.cz

Zaměření / Vyučovací profil:

„Archeologie českých zemí – doba římská a stěhování národů“

„Výrobní techniky a technologie v pravěku“

„Archeologie Evropy – doba římská a stěhování národů“

„Agrese římského impéria na sever od Alp“

Info:

Archeologický ústav AV ČR, Brno.