Profil CZ

Jméno s tituly:

Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Pracoviště:

Ústav archeologie

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

Vědecko-pedagogický pracovník externí

E-mail:

-

Zaměření / Vyučovací profil:

„Církevní archeologie na Moravě“

„Pohřební ritus od 1. do 18. stol.“

Info:

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.