Profil CZ

Jméno s tituly:

PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.

Pracoviště:

Ústav archeologie

Ústav historických věd

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

Vědecko-pedagogický pracovník

E-mail:

juchelka (at) szm.cz

Telefon:

+420 778 527 816

Zaměření / Vyučovací profil:

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav archeologie:

  • Cvičení z terénní teorie a praxe (kód předmětu UHV/A0131)
  • Lužická kultura ve Slezsku (kód předmětu UHV/A1214)
  • Pravěká náboženství (kód předmětu UHV/A1244)
  • Terénní teorie a praxe, přednáška (kód UA/A0035)
  • Základy typologie archeologického mobiliáře, přednáška (kód UA/M0086)
  • Archeologie Českých zemí – doba laténská (kód UA/A0051)
  • Archeologie Evropy – doba laténská (kód UA/A0108)
  • Duchovní projevy v pravěku (kód UA/A0137)
  • Popelnicová pole v Evropě (kód UA/A0141)

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd:

  • Dějiny pravěku, přednáška (kód UHV/D1003)

Info:

Slezské zemské muzeum.

Web:

http://www.szm.cz/cs/clanek/3699/veda-a-vyzkum/profily-odbornych-pracovniku/phdr-jiri-juchelka-ph-d.html

Konzultační hodiny:

Dle domluvy