Mgr. Petr Rataj

Vzdělání

2007 – 2010 Bc. (obor Archeologie - Historie, studijní program Historické vědy na FPF Slezské univerzitě v Opavě; bakalářská práce: „Keramika 13. - 14. Století ze Starého Bohumína“, Opava 2010).

2010 – 2013 Mgr. (obor Archeologie, studijní program Historické vědy na FPF Slezské univerzitě v Opavě; diplomová práce: „Středověká a raně novověká keramika ze Starého Bohumína“, Opava 2013).

od 2013 (doktorandské studium archeologie na ÚA FPF Slezské univerzitě v Opavě; téma disertační práce: „Středověká a raně novověká keramika z českého Slezska ve světle archeometrických, chemicko-technologických analýz a její odraz ve vývoji osídlení“).

Praxe v oboru

2009 - 2010  Archaia Olomouc o.p.s. (technik)

2010 - 2013  Archaia Olomouc o.p.s. (archeolog asistent)

od 2013  Archaia Olomouc o.p.s. (archeolog)

Publikace spoluautorství:

Dofková, A. – Kováčik, P. – Rataj, P. – Veselá P. 2014: Opava Pivovar – Horní dvůr I; Novověký hřbitov – základní analýza a předběžné shrnutí, Opava. (v tisku)

Janák, V. - Kováčik, P. – Knápek, A. - Papáková, K. – Rataj, P. 2014: Zjišťovací výzkum na neolitické lokalitě v Pustějově. In Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2011 – 2012, Katowice, 37 – 47, ISBN 978 83-939-745-1-1.

Janák, V. - Kováčik, P. – Knápek, A. - Papáková, K. – Rataj, P.: Pokračování zjišťovacího výzkumu na neolitickém sídlišti v Pustějově –„Dolní roli“ v roce 2013, Časopis Slezského zemského muzea. (v tisku)

Janák, V. – Papáková, K. – Kováčik, P. – Hořínková, A. – Rataj, P. 2014: Mapová predikce neolitického osídlení v Oderské bráně, in: Hořínková, A. – Kováčik, P – Stuchlík, S. (eds.): Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT, sborník z mezinárodní konference „Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT“, Opava, ISBN 978-80-7510-118-1, s. 247-277.

Janák, V. – Papáková, K. – Přichystal, A. – Kováčik, P. – Rataj, P. – Hořínková, A.: Unikátní mikroregion kultury s lineární keramikou v okolí Studénky a jeho úloha v distribuci silicitů krakovsko – čenstochovské jury, In Památky Archeologické, Praha: Archeologický ústav AV ČR, v . v. i., ISSN 0031-0506. (v tisku)

Janák, V. - Rataj, P. 2015: Pravěká minulost Bruntálu a jeho horského okolí, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické. (v tisku)

Rataj, P. – Tobiaszová, A. 2012: Velké Hoštice, PV 51.

 

Učební texty:

Kováčik, P. – Miřijovský, J. – Rataj, P. – Řeháčková, P. - Tobiaszová, A. 2012 : Aplikace informačních technologií v praktické archeologii II, in: Studijní materiály, Opava, s. 9-105

Kováčik, P. – Juchelka, J. – Rataj, P. 2014: Terénní teorie a praxe II. Archeologický výzkum. Prospekce a odryv. Studijní materiál, Opava, ISBN: 978-80-7510-087-0.

 

Postery:

V. Janák - P. Kováčik - A. Hořínková - P. Rataj - J. Boček - A. Knápek: „Archaeological research of the Odra ´s Gate I.“

V. Janák - K. Papáková - P. Rataj: „Na trase krakovského silicitu Oderskou branou. Výzkum mikroregionu kultury s lineární keramikou ze závěru 6. tisíciletí př. n. l. na levém břehu Odry."

Konference:

CAA 2014: Computers Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Art history and Archaeology Departments university Paris, 22. – 25. 4. 2014 – Paříž (Fr), poster: „Archaeological research of the Odra ´s Gate I.“,  spoluautoři: V. Janák, P. Kováčik, A. Hořínková, P. Rataj, J. Boček, A. Knápek

28. – 30. 5. 2014 13. ročník konference Počítačová podpora v archeologii 2014, Svratka.

European Association of the Archeaologist 20th. Annual Meeting, European Association of the Archeaologist, Instanbul – Turecko, 10. – 14. 9. 2014, referát: "Principles of Settlement of Odra – Gate,“ autoři: V. Janák - P. Kováčik

Mezinárodní konference - ,,Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT'', Opava, 14. – 16. 10. 2014, referát: „Výzkum krajiny Oderské brány,“ spoluautoři: V. Janák – Kováčik, P. – A. Hořínková – Rataj, P. – Boček, J.

45. Annual International Conference on Medieval Archaeology; Sources and processing of raw materials in medieval archaeology, 16.-19.9. 2013, report: P. Kováčik, P. Rataj: Ceramics from the Starý Bohumín

 

Popularizace a přednášky pro veřejnost:

19. 10. 2013 – Komisja Archeologiczna Oddziału PAN we Wrocławiu, název: „Nové poznatky o transportu silicitů krakovsko - čenstochovské jury na Moravu. Mikroregion kultury s lineární keramikou v Oderské bráně.“, spoluautoři: V. Janák, P. Rataj

20. 2. 2014 – Muzeum Novojičínska, název: „Tržiště krakovské kamenné suroviny v okolí Studénky na konci 6. tisíciletí př. n. l.“, spoluautoři: V. Janák, P. Rataj

6. 3. 2014 – Obecní dům v Pustějově, název: „Pravěké osídlení v Pustějově“, spoluautoři: A. Hořínková, P. Rataj

26. 1. 2015 – Městská knihovna ve Studénce, název: „Výsledky výzkumů pravěkých sídlišť ve Studénce a v Pustějově,“ spoluautoři: A. Hořínková, P. Rataj

Studentské Grantové Soutěže:

Aktivní účast na projektu SGS SU č. 21/2012  - „ Archeologický výzkum neolitického sídliště na katastru Pustějova“

Aktivní účast na projektu SGS SU č. 20/2013 - „Pokračování archeologického výzkumu levobřeží Odry“

Aktivní účast na projektu SGS SU č. 15/2014 - „Pustějov – Dolní role – redistribuční sídliště kultury s LnK v Oderské bráně“

Další granty:

Aktivní účast na projektu OP VK CZ. 1.07/2.2.00/28.0014

Aktivní účast na projektu OP VK - Inovace studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě v Opavě