Obecné informace o přijímacím řízení 

Uchazeč se hlásí formou elektronické přihlášky (https://stag.slu.cz/portal/studium/uchazec).

Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky, poplatek lze hradit pouze bezhotovostní platbou.

  • Den otevřených dveří: 16. 1. 2019
  • Termín podání přihlášky: 28. 2. 2019
  • Termín přijímací zkoušky: 25. 5. – 1. 6. 2019  (v případě potřeby možnost náhradního termínu)

Přijímací zkouška 

  • Ústní (ověření odborných a všeobecných studijních předpokladů).
  • Kopii maturitního vysvědčení úředně ověřenou vidimací odevzdají přijatí uchazeči do bakalářského studia při zápisu do studia. 
  • Při nástupu ke studiu musí uchazeč/student prokázat způsobilost k získání zdravotního průkazu a k výkonu praxe v gastronomickém a lázeňském provozu.

Akreditace bakalářského oboru Lázeňství a turismus do 31. 12. 2024.

V případě dotazů kontaktuje studijní oddělení Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, nebo napište své dotazy na email prijimacky@fpf.slu.cz. 

Aktuální informace k přijímacímu řízení naleznete zde.