Rozvrhové změny:

    PROSINEC 2019

    Ing. Petr Janík - dne 2. 12. 2019 se neuskuteční přednáška z předmětu LA021 Informatika 1 v čase od 9:45 - 11:20, výuka odpoledních seminářů je beze změn.

    Ing. Pavlína Sonnková - výuka předmětu Kulturní turismus osob se specifickými potřebami se z úterý  3. 12. přesouvá na  pátek 6. 12., čas  je beze změn.

    Mgr. Martin Pelc, Ph.D. - výuka předmětu Lázeňství v historickém kontextu v úterý  10. 12.  se ruší (seminář i přednáška).


    Pravidelný rozvrh je přístupný studentům v aplikaci IS.SLU.CZ.