Ústav lázeňství, gastronomie a turismu vznikl 1. 9. 2008 v souvislosti se zahájením studia bakalářského studijního oboru Lázeňství a turismus na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě v akademickém roce 2008/2009.

Jedná se o profesní bakalářský obor, jehož hlavním posláním je výchova kvalifikovaných absolventů uplatňujících se v oblasti ubytovacích, stravovacích a volnočasových služeb v cestovním ruchu.

Součástí studia je mimo teoretické výuky rovněž praktická výuka, která je realizována ve výukových prostorách nově rekonstruovaných prostor Gastronomického centra a ve spolupráci s partnerskými pracovišti v rámci odborné praxe v lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, cestovních agenturách a turistických informačních centrech.

Aktuality

Oops, zrovna teď tu pro tebe nic nemáme :-( Příště to snad bude lepší!
Všechny aktuality