Návštěvnické centrum U Vavřince

Fakultní pracoviště, které bylo svěřeno do správy Ústavu lázeňství gastronomie a turismu.

Návštěvnické centrum U Vavřince je využíváno pro výuku odborných předmětů se zaměřením na gastronomii zejména pro studenty oboru Lázeňství a turismus.