Nový textový blok

Vedoucí ústavu

Zástupce vedoucí ústavu

Sekretářka

Docent

Odborný asistent

Asistent

Lektor

Externisté

MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D.

Mgr. Adam Michal

Ing. Martina Palyzová

Mgr. Zdeněk Remeš

Mgr. Kateřina Stošková

MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D.


KONZULTAČNÍ HODINY – zimní semestr 2020/2021 

Ing. Michal BLAŠKO, Ph.D.

středa

13.55 – 14.45

Ing. Milena BOTLÍKOVÁ, Ph.D.

pondělí

  9.00 – 11.00

Mgr. Alexandr BURDA

úterý

12.00 – 13.00

Ing. Petr JANÍK

úterý

14.00 – 15.00

PhDr. Zdenka JIRÁSKOVÁ

pondělí

13.55 – 14.40

PhDr. Radmila DLUHOŠOVÁ, Ph.D.

úterý

13.00 – 15.00

Ing. Michal MOTYČKA, Ph.D.

sudé pondělí

  9.45 – 11.25

Mgr. Martina PALYZOVÁ

úterý

13.00 – 14.00

Doc. RNDr. Pavol PLESNÍK, PhD.

sudá středa

14.00 – 15.00

17.00 – 18.00

Ing. Pavlína SONNKOVÁ

liché úterý

15.30 – 17.45

Ing. Jana STUCHLÍKOVÁ

úterý

10.00 – 11.00