Vedoucí ústavu

Zástupce vedoucí ústavu

Sekretářka

Vedoucí provozu Gastrocentra

Docent

Odborný asistent

Asistent

Lektor

Externisté

MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D.

Mgr. Adam Michal

Ing. Martina Palyzová

Mgr. Zdeněk Remeš

Mgr. Kateřina Stošková

MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D.