Korespondenční adresa

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Sídlo ústavu

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Hradecká 17, 746 01 Opava

sekretariát