Rozvrhové změny

Děkanka vyhlašuje v souvislosti s konáním Akademického dne Slezské univerzity v Opavě dne 2. 10. 2019 do 13:00 DĚKANSKÉ VOLNO.

PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. a Ing.  Jana Stuchlíková -  v termínu 30. 9. - 4. 10. 2019 je zrušena výuka.

V termínu 30. 9. - 4. 10. 2019 nebude probíhat výuka ve 2. ročníku oboru Kulturní dědictví v regionální praxi z důvodu realizace  zahraniční exkurze.

Ing. Milena Botlíková, Ph.D. a Ing. Jana Stuchlíková - ve dnech 9. - 10. 10. 2019 je zrušena výuka.

Ing. Pavlína Sonnková - výuka ve dnech 21. - 23. 10. 2019 je zrušena.


Zkušební okruhy ke Státní závěrečné zkoušce

Formulář - Okruhy ke SZZk Kulturní dědictví v regionální praxi, nav. Mgr.