Rozvrhové změny

Únor 2020

Výuka v letním semestru 2020 začíná dle harmonogramu v pondělí 24. 2. 2020.

Zkušební okruhy ke Státní závěrečné zkoušce

Formulář - Okruhy ke SZZk Kulturní dědictví v regionální praxi, nav. Mgr.