Dokumenty pro praxi

Možnosti tuzemské a zahraniční praxe

Studenti ústavu mají jedinečnou možnost vyjet na zkušenou do zahraničí. Aktuálně je v nabídce Skotsko, Německo či Slovensko. Praktické dovednosti a další vědomosti mohou studenti získat rovněž díky spolupráci pracovníků ULGATu s cestovní kanceláří Alexandria orientovanou na zahraničí či bruntálskou akciovou společností ATIS specializující se na Česko, Slovensko a Maďarsko. Ústav má rovněž smlouvy o spolupráci např. s Resortem Valachy či Euroregionem Praděd.

Dokumenty jsou uloženy ve formátu DOC, pro tisk použijte formát PDF.

Dokument - Dohoda o praxi pro akademický rok 2020/21 (PDF)

Dokument - Zajištění, pokyny a podmínky odborné praxe (PDF)

Dokument - Obsahová náplň odborné praxe (PDF)

Dokument - Dopis žádosti o spolupráci při zajišťování praxe (PDF)

Formulář - Hodnocení studenta firmou na odborné praxi CZ (PDF)

Formulář - Hodnocení studenta firmou na odborné praxi EN (PDF)

Formulář - Hodnocení studenta firmou na odborné praxi DE (PDF)

Formulář - Zpráva o průběhu odborné praxe (PDF)

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Formulář - Potvrzení o zdravotní způsobilosti (PDF)