Postup při zadávání závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce

Témata bakalářských resp. diplomových prací si vybírají všichni studenti třetích (bc.), resp. čtvrtých (mgr.) ročníků bez ohledu na to, zda (ne)mají v úmyslu studium prodlužovat. Vybrané téma konzultujte se svým budoucím vedoucím (rozhodně dřív než provedete zápis do systému STAG).

  • Studenti si zadávají témata prací samostatně přes Portál (STAG).
  • Vytisknutý Podklad pro zadání bc./diplom. práce je nutné nechat podepsat vedoucím práce.
  • 1 výtisk podepsaného Podkladu pro zadání odevzdat na sekretariátě ÚI.

Informace pro (budoucí) autory bakalářských a diplomových prací

Seznam témat závěrečných prací vypsaných v akademickém roce 2019/20

Seznam témat závěrečných prací vypsaných v akademickém roce 2018/19

Také můžete přijít s vlastním tématem (i k zde neuvedeným vyučujícím).