Akce organizované ústavem

 

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost členů ústavu se zaměřuje na oblast teoretické informatiky (zejména na teorii formálních jazyků a automatů a na teorii gramatických systémů), umělé inteligence a umělého života (včetně umělých neuronových sítí, genetických algoritmů, fuzzy přístupů a umělé evoluce) a její aplikace (především při tvorbě znalostních systémů a při programování robotů a jejich společenstev), na oblast nestandartních (zejména emergentních a molekulárních) výpočtů a na oblast informační vědy (včetně počítačového zpracování přirozeného jazyka). Pro vědeckou práci členů ústavu, studentů a hostů FPF SU je k dispozici v podmínkách ČR unikátní laboratoř pro robotické experimenty s několika robotickými platformami a příslušným emulačním softwarem. Výsledky vědecké práce jsou publikovány v prestižních mezinárodních časopisech a referovány na významných mezinárodních konferencích. Mnoho z nich má významnou mezinárodní citační odezvu.

Sledovatelská a dokumentační činnost

Sledovatelská a dokumentační činnost je zaměřena na oblasti, ve kterých jsou pracovníci ústavu pedagogicky a/nebo vědecky aktivní. Ústav předplácí několik stěžejních mezinárodních časopisů (některé jako jediné pracoviště v ČR) a soustavně rozšiřuje svůj informační fond o nové knižní a multimediální tituly zapadající do jeho pedagogického a vědecko-výzkumného profilu.

Organizační, osvětová a popularizační činnost pracovníků ústavu se soustřeďuje na

Kolektiv sestávající z pracovníků Ústavu informatiky FPF SU je od roku 2002 členem Evropského konsorcia pro molekulární počítání (EMCC).