Seznam navazujících magisterských studijních oborů:

 • Informatika a výpočetní technika
 • Informační a knihovnická studia

 

N1801 Informatika

Studijní obor Informatika a výpočetní technika

PZ: Ú S T N Í  P O H O V O R  prověřující znalosti a motivaci

 

Obor lze studovat v prezenční formě.

Obor je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Charakteristika oboru

Moderní magisterský ICT obor navazující na bakalářské studium. Je zaměřen na profesionální přípravu pro vývoj pokročilých informačních systémů, počítačovou grafiku, umělou inteligenci, znalostní, expertní a multiagentní systémy, procesní řízení, robotiku, drony, kybernetickou bezpečnost, výpočty na superpočítačích apod.

 • Nikoli memorování poznatků, ale výuka systémového myšlení a individuální přístup.
 • Abstrakce, analýza, algoritmizace.
 • Praktická témata diplomových prací ve spolupráci s předními ICT firmami.
 • Pro talentované studenty možnost stipendií a zapojení do výzkumu.
 • Zdokonalení v odborné angličtině.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou na trhu práce v České republice i v Evropě dlouhodobě vysoce žádáni. Uplatní se jako odborníci v IT pozicích napříč všemi obory lidské činnosti, ve veřejném i komerčním sektoru (Aplikační/databázový programátor, Softwarový architekt, Analytik řešení s využitím umělé inteligence, Vývojář serverových, webových a mobilních aplikací nebo her, Správce databázových systémů a datových skladů, Manažer IT projektů, Specialista zabezpečení, Správce sítí/výpočetních systémů, Řízení a zpracování dat z dronů, Specialista počítačové podpory).

Možnosti dalšího studia

Doktorské studium (obor Autonomní systémy), popř. lze absolvovat rigorózní řízení ve studijním programu Informatika (získat titul RNDr. před jménem).

Další informace, studijní předměty

 

N7201 Informační studia a knihovnictví

Studijní obor Informační a knihovnická studia

PZ: Ú S T N Í  P O H O V O R  prověřující znalosti a motivaci

 

Obor lze studovat v prezenční a kombinované formě.

Obor je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Charakteristika oboru

Obor se zaměřuje na zvládnutí teoretických základů informační vědy a knihovnictví, informačního managementu, informačních technologií, organizace poznání, vyhledávání informací a komplexní informační podporu uživatele. Vše s důrazem na využití v praxi. Studenti oboru získají schopnost:

 • aplikovat teoretické poznatky oboru do praxe,
 • účelně vyhledávat, organizovat, interpretovat a prezentovat data a informace,
 • využívat dostupné digitální knihovny a odborné informační zdroje,
 • orientovat se v problematice informační politiky a podpory znalostní společnosti,
 • efektivně pracovat jako jednotlivci, ale také jaké členové či vedoucí týmů,
 • analyzovat a udržovat kontakt s nejnovějšími poznatky a vývojovými trendy v oboru a organizovat si vlastní vzdělávání.

Uplatnění absolventů

Schopnosti a dovednosti našich absolventů ocení zaměstnavatelé napříč různými obory – umění práce s daty a informacemi se cení a je velmi žádané. Po úspěšném zakončení studia mohou absolventi zastávat tyto nebo další podobné pracovní pozice: informační manažer, správce tradičních i digitálních fondů, projektant knihovnicko-informačních systémů, provozovatel/manažer odborných databází, informační konzultant, informační analytik či vedoucí pracovník v komerční, neziskové a veřejné sféře pro oblast informačních služeb.

Možnosti dalšího studia

Doktorské studium (obor Autonomní systémy).

Další informace, studijní předměty