Státní závěrečné zkoušky

Časové harmonogramy státních zkoušek pro bakalářské a navazující magisterské studium

Od akademického roku 2019/20 je harmonogram státních zkoušek pro konkrétní termíny řešen přes informační systém. Studenti, kteří se přihlásili ke státní závěrečné zkoušce, dostanou veškeré informace přes informační systém a školní e-maily.

Na stanovený termín přijďte už na oficiální zahájení státních zkoušek (o něco dřív, ať si stihnete nahrát a zfunkčnit prezentaci).

Základní informace

Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na sekretariát Ústavu informatiky ve 3 výtiscích (rozdělení - 1x archiv SU, 1x univerzitní knihovna SU, 1x vedoucí práce). Každý exemplář musí obsahovat popsané CD nebo DVD (jméno+příjmení, program a obor, rok odevzdání). 

Seznam otázek k státním závěrečným zkouškám pro rok 2019/20

Pokud si s něčím nevíte rady, kontaktujte svého tutora (ročníkového učitele):

  • Dr. Vavrečkovou pro obory IVT, Aplikovaná informatika a Informatika dvouoborové
  • Dr. Plankovou pro obory ISK a IKS