Státní závěrečné zkoušky

Časové harmonogramy státních zkoušek pro bakalářské a navazující magisterské studium

Termíny pro státní zkoušky v akademickém roce 2019/20 zatím nejsou přesně stanoveny, rámcově jsou termíny stanoveny v Rozhodnutí děkanky 5/2019.

Konkrérní termíny budou po stanovení zveřejněny na této stránce.

Přijďte v zde uvedenou hodinu na oficiální zahájení státních zkoušek (o něco dřív, ať si stihnete nahrát a zfunkčnit prezentaci).

Základní informace

Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na sekretariát Ústavu informatiky ve 3 výtiscích (rozdělení - 1x archiv SU, 1x univerzitní knihovna SU, 1x vedoucí práce). Každý exemplář musí obsahovat popsané CD nebo DVD (jméno+příjmení, program a obor, rok odevzdání). 

Seznam otázek k státním závěrečným zkouškám pro rok 2019/20

Pokud si s něčím nevíte rady, kontaktujte svého tutora (ročníkového učitele):

  • Dr. Vavrečkovou pro obory IVT, Aplikovaná informatika a Informatika dvouoborové
  • Dr. Plankovou pro obory ISK a IKS