Možnosti studia:

Studijní programy, které lze studovat na Ústavu informatiky, naleznete také v přiložené brožuře.

Seznam předmětů v jednotlivých studijních programech pro aktuální akademický rok:

Jde o soubory vytvořené v programu Excel. Na první záložce najdete základní informace o studijních programech a ke každému odkaz na záložku s tabulkou předmětů. Můžete třídit, filtrovat,...

Informace o platnosti akreditace jednotivých studijních programů a oborů najdete na tomto odkazu. Ovšem pozor, novelou Vysokoškolského zákona ze dne 16. 8. 2018 byly všechny existující akreditace prodlouženy do 31. 12. 2024 (je možné, že soubor na uvedeném odkazu ještě nebyl aktualizován), pokud jejich platnost končila před tímto datem. Průběžně jsou posílány žádosti o akreditaci nových studijních programů, které mají nahradit ty původní.

Další informace ke studiu:

Studijní materiály

Studijní materiály pro různé předměty najdete v LMS Moodle, pro přihlášení použijte své přihlašovací údaje ze systému STAG. Případné problémy konzultujte s dr. Vavrečkovou.

Local Cisco Networking Academy

Na Slezské univerzitě v Opavě máte možnost absolvovat kurzy počítačových sítí, bezpečnosti a Linuxu v rámci Local Cisco Networking Academy. Informace najdete na tomto odkazu.

Certifikát z kurzu CCNA1 nebo vyššího můžete použít i při studiu - bude vám uznán zápočet z předmětu Počítačová síť a internet.

Dokumenty

Pomocné vědecké síly -- Formulář pro výplatu pomocné vědecké síly

Možnost studia v USA - Fulbrightovo stipendium

Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia mají možnost využít Fulbrightovo stipendium pro studium v USA.

Podmínkou pro vstup do programu Fulbrightova stipendia je velmi dobrá znalost angličtiny, výborné studijní výsledky, české občanství - podrobněji na níže uvedeném odkazu.

Stránka Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA