Možnosti studia:

Studijní obory, které lze studovat na Ústavu informatiky, naleznete také v přiložené brožuře.

Informace o platnosti akreditace jednotivých studijních programů a oborů najdete na tomto odkazu. Ovšem pozor, novelou Vysokoškolského zákona ze dne 16. 8. 2018 byly všechny existující akreditace prodlouženy do 31. 12. 2024 (je možné, že soubor na uvedeném odkazu ještě nebyl aktualizován), pokud jejich platnost končila před tímto datem. Průběžně jsou posílány žádosti o akreditaci nových studijních programů, které mají nahradit ty původní.

Další informace ke studiu:

Studijní materiály

Studijní materiály pro různé předměty najdete v LMS Moodle, pro přihlášení použijte své přihlašovací údaje ze systému STAG. Případné problémy konzultujte s dr. Vavrečkovou.

Dokumenty

Pomocné vědecké síly -- Formulář pro výplatu pomocné vědecké síly

Možnost studia v USA -- Fulbrightovo stipendium

Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia mají možnost využít Fulbrightovo stipendium pro studium v USA.

Podmínkou pro vstup do programu Fulbrightova stipendia je velmi dobrá znalost angličtiny, výborné studijní výsledky, české občanství - podrobněji na níže uvedeném odkazu.

Stránka Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA