vedoucí ústavu

zástupce vedoucího ústavu

tajemník ústavu

sekretářka ústavu

Interní

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

+420 553 684 478
+420 553 684 485

Spolupracovníci z dalších fakultních pracovišť

Externí

Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. – VŠB – Technická univerzita Ostrava
Mgr. Lukáš Číhal – Slezské zemské muzeum
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. – Slezské zemské muzeum
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. – Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze
Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D. – Slezské zemské muzeum
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. – Slezské zemské muzeum
PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. – Slezské zemské muzeum
PhDr. Jaromíra Knapíková – Zemský archiv v Opavě
PhDr. Eva Kolářová – Národní památkový ústav, Státní zámek Raduň
Ing. Jitka Koščáková – Muzeum v Bruntále, p. o.
Mgr. Jana Koudelová, Ph.D. – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
doc. Ing. arch PhDr. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D. – Ostravská univerzita
RNDr. Jindřich Roháček, CSc. – Slezské zemské muzeum
Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. – Zemský archiv v Opavě
Mgr. Michal Zezula - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava