Beseda o svobodě i film Nabarvené ptáče

 • hlavní
 • 18.09.2019
V rámci festivalu se ve středu 18. září v 19.00 hodin koná v KUPE Opava projekce filmu a beseda s významnými hosty (J. Jařab, J. Štreit, P. Tuleja, M. Mejstřík) „Univerzity a svoboda“. Akci moderuje zástupce vedoucího ITF doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Bližší informace

Datum od18.09.2019 19:00
Datum do18.09.2019 20:00
CelodenníNe
Diváci se mohou dále těšit na uvedení filmu NABARVENÉ PTÁČE Václavem Marhoulem v Krnově: společná akce MIKS KRNOV, KINA KUPE OPAVA, LETNÍHO KINA OLOMOUC, LETNÍHO KINA HRADEC NAD MORAVICÍ,  ITF FPF SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ a festivalu Bezručova Opava. 

V Galerie KUPE je k filmu naplánována od 11. 9. do 25. 9. 2019 výstava Jan Dobrovský - Reality in Fiction, Fiction in Reality. 
Jan Dobrovský je členem 400ASA, oficiální fotograf filmu NABARVENÉ PTÁČE. Jako fotograf byl přítomen po celou dobu filmování od jara 2017 do léta 2018 v Čechách, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. Soubor černobílých fotografií si neklade za cíl převypravovat děj filmu, ani být reklamním pozadím filmu. Výběr děl spočívá zejména v jejich svébytnosti a možnosti vnímání každé jednotlivé fotografie jakožto samostatného emotivního výtvarného díla. Byť všechna vznikla ve filmových kulisách a tedy v uměle vytvořeném světě, nejsou pouhým dokumentem a záznamem průběhu natáčení. Překračují rámec filmového vyprávění a stávají se obecnou výpovědí o lidských osudech a lidské duši, umožňují pozorovateli vlastní svobodnou imaginaci a jedinečný zážitek. Ve své epičnosti na jedné a intimitě na druhé straně nejsou jen mementem lidského utrpení, ale i vnitřní očistou následující po prožitku ohrožení a zla holocaustu.

Další události

 • 06.03.

  Den otevřených dveří

  Podrobnosti připravujeme.

 • 03.03.

  Festival Na cestě 14

  Festival Na cestě, který pořádají studenti oboru Kulturní dramaturgie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

 • 02.02.

  Den otevřených dveří

  Den otevřených dveří naplánovaný na úterý 2. 2. 2021 se uskuteční online formou, a to prostřednictvím facebookové stránky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Fakulta bude představena prostřednictvím předtočených videí, která budou postupně zveřejňována dle předem stanoveného časového harmonogramu. Podrobnosti připravujeme.

Všechny události