Kombinované studium angličtiny

Vítejte na stránkách kombinovaného studia angličtiny na ÚCJ. V průběhu studia budete potřebovat následující odkazy:

  • Studijní a zkušební řád ZDE
  • Metodický pokyn pro úpravu závěrečných prací ZDE
  • Doplnění k metodickému pokynu platné pro Oddělení anglistiky a amerikanistiky ÚCJ ZDE
  • Vnitřní pokyn ke Státním závěrečným zkouškám a obhajobám závěrečných prací na ÚCJ ZDE
  • Okruhy ke Státním závěrečným zkouškám na ÚCJ ZDE (stara stranka)
  • Harmonogram akademického roku 2019/2020 zde
  • Studijní plány 2019/2020

Koordinátor kombinovaného studia na Oddělení anglistiky a amerikanistiky

Informace o studiu v letním semestru 2019/20


Angličtina pro školskou praxi
B7310
Magisterské navaz. studium
N7310
Registrace v IS STAG Registrace předmětů 17. 2. - 21. 2. 2020
Registrace předmětů 17. 2. -21. 2. 2020
Předměty k registraci Seznam pro AŠP Seznam pro Mgr.
Čtěte před registrací Informace o kreditním systému a výuce (1. 9. 2019) Informace o kreditním systému a výuce (1. 9. 2019)
Úvodní hodina

Pouze v zimním semestru

Pouze v zimním semestru

Termíny výuky

a první den výuky

AŠP 1. ročník - začátek výuky pátek 21. 2. 2020

AŠP 2. ročník - začátek výuky pátek 28. 2. 2020

AŠP 3. ročník - začátek výuky čtvrtek 27. 2. 2020


MGR 1. ročník - začátek výuky čtvrtek 20. 2. 2020

MGR. 2. ročník - začátek výuky čtvrtek 20. 2. 2020

Rozvrhy hodin

AŠP


Mgr.
Rozdělení do studijních skupin

Rozdělení do skupin proběhne na úvodní hodině

Rozdělení do skupin proběhne na úvodní hodině

Angličtina pro školskou praxi (B7310) - Uchazeči o studium