Ústav bohemistiky a knihovnictví patří k zakladatelským pracovištím fakulty; od svých počátků, kdy garantoval výuku studijního oboru Česká literatura, její dokumentace a tvořivé využití, se vyvinul v pracoviště zajišťující realizaci tří různých, a přece vzájemně provázaných studijních programů:

 

Aktuality

Všechny aktuality