Řešení problémů

  • Studium - studijní oddělení, poradenské a kariérní centrum
  • Předmět - vyučující, studijní oddělení, poradenské a kariérní centrum
  • Ubytování - ubytovatelky, kolejní rada studentů, oddělení kolejí a menz
  • Osobní - poradenské a kariérní centrum (budoucí profese, tělesné postižení, duševní problémy a mezilidské vztahy)
  • Elektronické služby - pracovníci IT (stag, mail...)
  • Univerzitní - akademický senát (zástupci z řad studentů i pedagogů)