Stipendijní řád SU

Studijní a zkušební řád SU

Řád přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě

MPR-2014-01 - K zabezpečení jednotného postupu při evidenci uznané doby rodičovství a činnostech souvisejících na SU v Opavě (zveřejněno dne 24.02.2014)

Formulář žádosti - Uznaná doba rodičovství (přerušení, poplatky, prodloužení lhůt)

RD-2016-04 - Přidělení prospěchových stipendií za akademický rok 2016/2017 studentům prezenční formy bakalářských a magisterských studijních programů

Zásady pro přiznání prospěchových stipendií za akademický rok 2018/2019 studentům prezenční formy bakalářských a magisterských studijních programů

RD-2010-02 - Stanovení dalších podmínek k povolení mimořádného termínu zkoušky na FPF v Opavě

RD-2017-02 - Kontrola studia za akad. rok 2016/2017, registrace předmětů do ZS akad. roku 2017/2018 a zápis do akad. roku 2017/2018 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakal. a magister. studijních programů na FPF v Opavě

RD-2017-04 - Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2017/18 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě

RD-2017-05 - O stanovení bližších podmínek k uznávání zápočtů nebo zkoušek na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě Slezské univerzity v Opavě v akademickém roce 2017/2018

RD-2017-06 - Stanovující bližší podmínky organizace druhého opravného termínu zápočtu nebo zkoušky z předmětu registrovaného opakovaně na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě Slezské univerzity v Opavě pro akademický rok 2017/2018

RD-2018-07 - Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2018/19 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě

RD-2018-06 - Stanovující bližší podmínky organizace druhého opravného termínu zápočtu nebo zkoušky z předmětu registrovaného opakovaně na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě Slezské univerzity v Opavě

RD-2018-05 - O stanovení bližších podmínek k uznávání zápočtů nebo zkoušek na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě Slezské univerzity v Opavě

RD-2019-01 - K registraci předmětů do letního semestru akad. roku 2018/2019 studentů prezenční a kombinované formy studia bakalářských a magisterských studijních programů na FPF v Opavě

PD-2019-01 - Harmonogram akademického roku 2019-2020

Kontakty

FPF SU Opava
Studijní oddělení
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 111

Úřední hodiny:

Úřední hodiny studijního oddělení fakulty jsou do odvolání zrušeny. V případě potřeby prosím kontaktujte a další postup dohodněte s příslušnou referentkou studijního oddělení prostřednictvím fakultního mailového účtu nebo telefonicky.

Pondělí--
Úterý--
Středa--
Čtvrtek--
Pátek--