Telefonní kontakty

01

+420 553 684 253

Místnost

Mgr. Ing. Jaroslav Machovský

Email: jaroslav.machovsky@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro strategie a rozvoj

Referent pro rozvoj

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Úsek proděkana pro strategii a rozvoj

Oddělení pro strategie a rozvoj