Telefonní kontakty

01

+420 553 684 520

Místnost

Ing. Natálie Myslikovjan

Email: natalie.myslikovjan@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Útvar tajemníka

Referent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Děkanát

Útvar tajemníka