Ing. Natálie Kolářová

Email: natalie.kolarova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Útvar tajemníka

Referent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Děkanát

Útvar tajemníka

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 520

Místnost