Petr Staněk

Email: petr.stanek@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Technicko-provozní úsek

Řidič silničních motorových vozidel

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Útvar tajemníka

Technicko-provozní úsek

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 216

Místnost