Ing. Michal Blaško, Ph.D.

Email: michal.blasko@fpf.slu.cz

Vzdělání:

Ph.D. - Veřejná ekonomika a správa, VŠB-TU Ostrava Ekf, 2015

Ing. - Ekonomika a řízení hornictví, VŠB-TU Ostrava, HGf, 1989


Účast na projektech:

Datum: od (měsíc/rok)

do (měsíc/rok)

07/2011 – trvá

Název projektu

Destinační management turistické oblasti Jeseníky I, II, III, IV,V,VI,VII

Akční plán I, II, III, IV,V,VI,VII

Nositel projektu

Euroregion Praděd

Pozice

Výkonný manažer destinačního managementu


Datum: od (měsíc/rok)

do (měsíc/rok)

12/2009 – 04/2010

Název projektu

Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu a vypracování Akčního plánu pro turistickou oblast Jeseníky

Nositel projektu

Euroregion Praděd

Pozice

Senior konzultant


Datum: od (měsíc/rok)

do (měsíc/rok)

11/2008 – 04/2009

Název projektu

Rychleby – Góry Złote, rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu (kontraktor –Enterprise plc, s. r. o.)

Nositel projektu

Mikroregion Javornicko

Pozice

Vedoucí projektu a senior konzultant


Datum: od (měsíc/rok)

do (měsíc/rok)

05/2005 – 11/2005

Název projektu

Aktualizace Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko

Nositel projektu

Moravskoslezský kraj

Pozice

Senior konzultant 


Datum: od (měsíc/rok)

do (měsíc/rok)

09/2003 – 09/2004

Název projektu

Podpora vzniku a činnosti destinačního managementu cestovního ruchu

Nositel projektu

Moravskoslezský kraj

Pozice

Senior konzultantPracoviště

01

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 575

Místnost