Telefonní kontakty

01

+420 553 684 256

Místnost

Ing. Pavla Víchová

Email: pavla.vichova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Věda a výzkum

Referent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Úsek proděkana pro vědu a zahraniční styky

Věda a výzkum