Telefonní kontakty

01

+420 553 684 419

Místnost

Mgr. Marek Ševčík, Ph.D.

Email: marek.sevcik@fpf.slu.cz

Pracoviště