Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.

Email: igor.zmetak@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav historických věd

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav historických věd

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 477

Místnost