Bc. Tereza Kapušová

Email: tereza.kapusova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Věda a výzkum

Referent pro vědu a výzkum

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Úsek proděkana pro vědu a zahraniční styky

Věda a výzkum

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 266