Bc. Tereza Kapušová

Email: tereza.kapusova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro vědu a výzkum

Referent pro vědu a výzkum

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Úsek proděkana pro vědu a zahran. styky

Oddělení pro vědu a výzkum

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 266