Ing. Milena Botlíková, Ph.D.

Email: bot0003@slu.cz

Telefon: +420 553 684 540

Email: milena.botlikova@fpf.slu.cz

Adresa: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Hradecká 17, 746 01 Opava

Konzultační hodiny: každé úterý od 11:30 do 12:30  nebo na základě emailové dohody, kancelář č. 117

Odborné a vědecké zaměření: výuka odborných předmětů se zaměřením na ekonomické předměty


Vzdělání

Ph.D   Ekonomika a management, Podniková ekonomika a management, OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, 2015

Ing.     Ekonomika podnikání v obchodě a službách, Ekonomika a management, OPF v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2009

Bc.      Ekonomika podnikání v obchodě a službách, Ekonomika a management, Slezská univerzita v Opavě, 2007


Účast na projektech

Projekt SGS  (Studentská grantová soutěž) registrační číslo projektu SGS/2/2019, "Cestovní ruch Moravskoslezského kraje v kontextu udržitelného rozvoje", Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, řešitel


Projekt SGS (Studentská grantová soutěž), registrační číslo projektu SGS/20/2014, "Analýza podnikatelského prostředí okresu Karviná", délka trvání projektu 2 roky, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, řešitel doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.


Projekt SGS (Studentská grantová soutěž), registrační číslo projektu SGS/3/2013, "Precedenční analýza vybraných parametrů ovlivňující vzájemné působení dopravní infrastruktury a regionálního rozvoje", délka trvání projektu 1 rok, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, řešitel Ing. Josef Botlík.  


Projekt SGS (Studentská grantová soutěž), registrační číslo projektu SGS SGS/24/2010, "Fiskální politika v kontextu světové krize a její dopady na podnikatelskou sféru", délka trvání projektu 2 roky, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, řešitel prof. Ing. Christina Kliková, CSc.  


Ostatní:

Member of Editorial GATR Journal Accounting and Finance Review 2018

Program Committee 31st IBIMA Conference: 25 - 26 April 2018, Milan Italy

Program Committee 29st IBIMA Conference: 3 - 4 May 2017, Vienna Austria

Pracoviště

01

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 540

Místnost