Ing. Milena Botlíková, Ph.D.

Email: bot0003@slu.cz

Telefon: +420 553 684 540

Email: milena.botlikova@fpf.slu.cz

Adresa: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Hradecká 17, 746 01 Opava

Konzultační hodiny: každé úterý od 11:30 do 12:30  nebo na základě emailové dohody, kancelář č. 117

Odborné a vědecké zaměření: výuka odborných předmětů se zaměřením na ekonomické předměty


Vzdělání

Ph.D   Ekonomika a management, Podniková ekonomika a management, OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, 2015

Ing.     Ekonomika podnikání v obchodě a službách, Ekonomika a management, OPF v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2009

Bc.      Ekonomika podnikání v obchodě a službách, Ekonomika a management, Slezská univerzita v Opavě, 2007


Účast na projektech

Projekt SGS  (Studentská grantová soutěž) registrační číslo projektu SGS/2/2019, "Cestovní ruch Moravskoslezského kraje v kontextu udržitelného rozvoje", Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, řešitel


Projekt SGS (Studentská grantová soutěž), registrační číslo projektu SGS/20/2014, "Analýza podnikatelského prostředí okresu Karviná", délka trvání projektu 2 roky, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, řešitel doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.


Projekt SGS (Studentská grantová soutěž), registrační číslo projektu SGS/3/2013, "Precedenční analýza vybraných parametrů ovlivňující vzájemné působení dopravní infrastruktury a regionálního rozvoje", délka trvání projektu 1 rok, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, řešitel Ing. Josef Botlík.  


Projekt SGS (Studentská grantová soutěž), registrační číslo projektu SGS SGS/24/2010, "Fiskální politika v kontextu světové krize a její dopady na podnikatelskou sféru", délka trvání projektu 2 roky, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, řešitel prof. Ing. Christina Kliková, CSc.  


Ostatní:

Member of Editorial GATR Journal Accounting and Finance Review 2018

Program Committee 31st IBIMA Conference: 25 - 26 April 2018, Milan Italy

Program Committee 29st IBIMA Conference: 3 - 4 May 2017, Vienna Austria

Publikační činnost


BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK, J. 2020. Local Extremes of Selected Industry 4.0 Indicators in the European Space—Structure for Autonomous Systems. Journal of Risk and Financial Management, 2020, roč. 13, č. 13. doi:10.3390/jrfm13010013.WOS:000511892200016

BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK, J. STUCHLÍKOVÁ, J. 2020. Applying socially Responsible Enterpreneurship in tourism businesses. In 19th. Mezinárodná konference „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky". Ekonomická fakulta, Žilinská univerzita v Žilině. 74. vyd. Article number 04001. 8.s. E-ISSN 2261-2424. doi.org/10.1051/shsconf/20207404001

STUCHLÍKOVÁ, J., BOTLÍKOVÁ, M. 2020. Selected aspects of sustainable tourism and their application in the operation of accommodation and catering facilities in the Moravian-Silesian Region. In 19th Mezinárodná konference „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky". Ekonomická fakulta, Žilinská univerzita v Žilině. 74. vyd. Article number 05023. 8.s. E-ISSN 2261-2424. doi.org/10.1051/shsconf/20207405023

BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK, J. 2019.  Postavení České republiky v rámci zemí Evropské unie podle vybraných indikátorů udržitelnosti cestovního ruchu. In Medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita, Fakulta mezinárodných vzťahov v Bratislavě, 2020.  s. 107-114. ISBN 978-80-225-4686-7

BOTLÍK, J.  BOTLÍKOVÁ, M. 2019. Pozitivní a negativní faktory čtvrté průmyslové revoluce v evropském prostoru. In Medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita, Fakulta mezinárodných vzťahov v Bratislavě, 2019. s 86-106. ISBN 978-80-225-4686-7

BOTLÍKOVÁ, M., 2019. Intenzita cestovního ruchu v ČR. In Aktuální trendy v lázeňství, hotelnictví a turismu: Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje. FPF v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie v Opavě. 2019. s. 10 -16. ISBN 978-80-7510-359-8

BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK., J. 2019. Regionální disparity přístupnosti cestovního ruchu v kontextu materiální deprivace v ČR. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 22th. Brno: Katedra regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2019. s. 483 - 491. ISBN 978-80-210-9268-6

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., 2019. Mapování virtuálních infrastruktur pro regionální shlukové analýzy. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 22th. Brno: Katedra regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2019. s. 434 - 441. ISBN 978-80-210-9268-6

BOTLÍKOVÁ, M. 2019. Cestovní ruch v kontextu udržitelného rozvoje. In 19. Medzinárodná vedecká konferencia "Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky". Bratislava: Ekonomická univerzita, Fakulta mezinárodných vzťahov v Bratislavě, Smolenice 29. 30. 11. 2018, s. 72 - 78. ISBN 978-80-225-4602-7. WOS:000471959900007

BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK, J., 2018. Comparison of outbound travel destinations of the Czech Republic in the context of globalization trends. In: 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina: Žilinská univerzita, Rajecké Teplice 10. – 12. 10. 2018, p. 1009 – 1016. ISBN 978-80-8154-249-7.

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., 2018. Globalization and the Migration Centres Development with Intensive Effect on Structure of the Czech Republic's Population - Foreigners Styling More than 12 Months, In: 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2018. Žilina: Žilinská univerzita, Rajecké Teplice 10. – 12. 10. 2018,. s. 70 – 77. ISBN 978-80-8154-249-7.

BOTLÍK, J., DOLÁK, R. a M. BOTLÍKOVÁ, 2018. Modelování vývoje evropské chudoby. In: 18. Medzinárodná vedecká konferencia "Medzinárodné vzťahy 2017: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky". Bratislava: Ekonomická univerzita, Fakulta mezinárodných vzťahov v Bratislavě, Smolenice 30. 11. -1. 12. 2017, s. 182 – 191. ISBN 978-80-225-4488-7. WOS: 000455403200016.

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., 2017. Šestá vlna globalizace jako faktor podporující financování extremismu. In: 17th International Scientific Conference Globalization and ist Socio-economic Consequences. Žilina Slovensko: GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, Slovak Republic, s. 194-201.  ISBN 978-80-8154-212-1

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., 2017. Evropská chudoba jako jeden z podsystémů globálního problému. In: 17th International Scientific Conference Globalization and ist Socio-economic Consequences. Žilina Slovensko: GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, Slovak Republic, s.202-209.  ISBN 978-80-8154-212-1

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., 2017. Rozložení příjezdového cestovního ruchu v zemích v zemích Evropské unie. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, s. 646-651.  ISBN 978-80-210-8587-9. WOS:000426864500084

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., 2017. Identifikace regionálních disparit na úrovni LAU, simulace virtuálních lokálních extrémů. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, s. 52-59.  ISBN 978-80-210-8587-9. WOS:000426864500005

PELLEŠOVÁ, P., BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., KOSTKOVÁ, M., 2016. Use of Precedent Matrices in Supply Chains . In: CLC 2015 conference proceedings Carpatian Logistics Congress 2015. Ostrava: TANGER Ltd, s. 45-50.  ISBN 978-80-87294-64-. WOS:000387950100006. 

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., 2016. Vývoj spotřeby cestovního ruchu v oblasti stravování. In: 16. mezinárodní vědecká konference "Globalizace a její sociálně - ekonomické důsledky 2016". Žilina, SK: University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication, Zilina, SK, s. 247-254.  ISBN 978-80-8154-191-9. WOS 000393253800032

BOTLÍKOVÁ, M., PELLEŠOVÁ, P., BOTLÍK, J., 2016. Atraktivita území jako faktor pohybu obyvatelstva. In: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno 2016: Masarykova univerzita ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy, s.915 - 922.  ISBN 978-80-210-8273-1. WOS 000391253500119

BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK, J., 2016. Komparace vývoje socioekonomických veličin regionů České republiky. In: Medzinárodné vzťahy 2015: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky 2015. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, Publishing Ekonóm, s. 89-99. ISBN 978-80-225-4219-7 . WOS:00041078800009

BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK J., ŽEBROKOVÁ, V. 2015. The ability to assertion of graduates in regions of the Czech Republic. Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 2015, 2015, Pages 565-572. ISSN 2146-7242 (Scopus)

BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK, J., KOSTKOVÁ, M. 2015. Comparison of Selected Indicators of the Success of Tourism in Selected EU Countries. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage From Regional Development to Global Growth. Neuvedeno International Business Information Management Association (IBIMA), s. 2026-2034.  ISBN 978-0-9860419-5-2. WOS 000366872700202

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., PELLEŠOVÁ., P., 2015. Change the Quality of Economic Environment of Municipalities - Comparing the Revenue of the Budget Structure of Municipalities to 5000 Inhabitants. In Proceedings of the 12TH International conference Liberec economic forum 2015. Liberec Technical Univ Liberec, Faculty Economics, s. 20-28. ISBN 978-80-7494-225-9. WOS 000365053000002

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., KOSTKOVÁ K., ZEDKOVÁ, A. 2015. Transport Infrastructure and Business Activities - Globalisation Consequences of Opening of the Moravian-Silesian Region. In Globalization and its socio-economic consequences. GEORG, Zilina, Slovakia The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Univerzity of Zilina, s. 45-57.  ISBN 978-80-8154-145-2. WOS 000371199400006

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ., M., PELLEŠOVÁ., P.  2015. RGB Analysis of Opening the Region The Effects of Speedways Implementation on the Border of the Moravian-Silesian Region. In Globalization and its socio-economic consequences GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, Slovak ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics., s.58-65. ISBN 978-80-8154-145-2. WOS 000371199400007

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ., M., PELLEŠOVÁ., P., 2015. Industrial zones as a factor of regional development, distance and time analysis of Moravian borderland. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage From Regional Development to Global Growth. Neuvedeno International Business Information Management Association (IBIMA), s. 1034-1043. ISBN 978-0-9860419-5-2. WOS 000366872700100

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ M., RZYMAN, V. 2015. The Economic - Social Development of the Border Area In the Moravian-Silesian Region. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage from Regional Development to Global Growth. Neuvedeno International Business Information Management Association (IBIMA), s. 2006-2013. ISBN 978-0-9860419-5-2. WOS 000366872700200

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M. 2015. Changes the Reachability of the Regional Center Associated with The Construction of High-Speed Communications - Calculation Using Izochrone. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage from Regional Development to Global Growth. Neuvedeno International Business Information Management Association (IBIMA), s. 2014-2025.  ISBN 978-0-9860419-5-2. WOS 000366872700201

KOSTKOVÁ, M., PELLEŠOVÁ, P., BOTLÍK J., BOTLÍKOVÁ, M. 2015. Changes in Employment and Business Structures in Tourism Sector in the Czech Republic under the Influence of Globalization. In Globalization and its socio-economic consequences. GEORG, Zilina, Slovak Republi The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, Univerzity of Zilina, s. 325-333.  ISBN 978-80-8154-145-2. WOS 000371199400044

KOSTKOVÁ, M., PELLEŠOVÁ P., BOTLÍKOVÁ, M. 2015. Development of consumption in Czech tourism in the time of changing the Monetary Policy. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive AdvantageFrom Regional Development to Global Growth. Neuvedeno International Business Information Management Association Conference (IBIMA), s. 480-488.  ISBN 978-0-9860419-5-2. WOS 000366872700050

PELLEŠOVÁ, P., BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., KOSTKOVÁ, M. 2015. The influence of expressways on the availability of industrial zones, regional analysis in the globalized Europe. In Globalization and its socio-economic consequences. GEORG, Zilina, Slovak Republic ZU - Univerzity of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, s. 572-580.  ISBN 978-80-8154-145-2. WOS 000371199400075

BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK, J., PELLEŠOVÁ, P. 2015. Plnění strategických cílů cestovního ruchu. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Neuvedeno Slezská univerzita v Opavě, FPF v Opavě, s. 38-46.  ISBN 978-80-7510-140-2.

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., a PELLEŠOVÁ, P. 2015. The economic consequences of changes in the budgeting of Municipalities in the Czech Republic. In QUAERE 2015. Hradec Králové Magnanimitas, s. 686-692.  ISBN 978-80-87952-10-8.

PELLEŠOVÁ, P., BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., KOSTKOVÁ, M. 2015. Vývoj vybraných indikátorů cestovního ruchu Moravskoslezského kraje v kontextu České republiky. In. Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Praha Hotelová škola Praha. s. 35-49 ISBN 978-80-87411-70-4

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M. 2015. Vliv dostupnosti na počet návštěvníků rezidentů turistického regionu Severní Morava a Slezsko. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Neuvedeno Slezská univerzita, Opavě FPF v Opavě, s. 25-37.  ISBN 978-807510-140-2.

BOTLIKOVA, M; BOTLIK, J; PELLESOVA, P; ET 2014. Evaluation of life expectancy in the Moravian-Silesian Region In Conference 24th International-Business-Information-Management-Association CRAFTING GLOBAL COMPETITIVE ECONOMIES 2020 VISION STRATEGIC PLANNING & SMART IMPLEMENTATION, VOLS I-IV Pages 1753-1763 ISBN 978-0-9860419-3-8.WOS: 000360509300175

BOTLIKOVA, M; BOTLIK, J. 2014. Analysis of the business environment In Conference 17th International Colloquium on Regional Sciences. Location Hustopeče Masaryk Univ, Fac Econ & Adm, Dept Reg Econ & Adm. Pages 239-246   Published 2014. ISBN 978-80-210-6840-7. WOS: 000358536900030

BOTLIKOVA, M; BOTLIK, J. 2014. Regional disparities in transport infrastructure. In Conference: 15th International Scientific Conference on International Relations - Contemporary Issues of World Economics and Politics. Smolenice: Univ Econ Bratislava, Fac Int Relat; Minist Econ Slovak Republic. Pages: 66-74. ISBN 978-80-225-3980-7. WOS:000363790100007

BOTLIK, J; BOTLIKOVA, M. 2014. The standard cluster analysis in the regional analysis. In Conference: 15th International Scientific Conference on International Relations - Contemporary Issues of World Economics and Politics. Smolenice: Univ Econ Bratislava, Fac Int Relat; Minist Econ Slovak Republic. Pages: 55-65. ISBN 978-80-225-3980-7. WOS 000363790100006

BOTLIK, J; PELLESOVA, P; BOTLIKOVA, M. 2014 The position of the Moravian-Silesian region in terms of Knowledge potential. In Conference 12th International Scientific Conference on Economic Policy in the European Union Member Countries Ostravice SU Opava, Sch Business Adm Karvina; VSB Tech Univ Ostrava, Dept Natl Econ; VSB Tech Univ Ostrava, Fac Econ. PTS I AND II Pages 88-96   Published 2015. WOS 000366004300010  

KOSTKOVÁ, M., BOTLÍKOVÁ, M., 2014. Podmínky pro rozvoj kongresového turismu v Moravskoslezském kraji. In: XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Hustopeče: Masarykova Univerzita Ekonomicko-správní fakulta katedra regionální ekonomie a správy, s. 657-666. ISBN 978-80-210-6840-7. WOS:000432426500038

PALOVÁ, Z; BOTLIKOVA, M; BOTLIK, J. 2014. Correlation analysis of regional disparities - the unemployment and crime in the regions of the Czech Republic In Conference: 32nd International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME) Olomouc: Univerzita Olomouc. Page 732-737 ISBN 978-80-244-4209-9. WOS: 000356417900126

BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK, J., VÁCLAVÍNKOVÁ, K., 2013. Transport infrastructure as a factor of competitiveness Moravian - Silesian region. In: Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economics Forum 2013. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s.r.o, s. 46-56.  ISBN 978-80-7372-953-0. WOS:000333936300006

BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK, J., VÁCLAVÍNKOVÁ, K., 2013. Negative impacts of transport infrastructure funding. In:  IBIMA Creating Global Competitive Economies: 2020 Vision Planning & Implementation. Roma, Italy: International Business Information Management Association IBIMA, s.1141- 1152.  ISBN 978-0-9860419-1-4. WOS:000339301500112

BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK, J., VÁCLAVÍNKOVÁ, K., 2013. Consumption tax as a tool for greening transport. In: Mathematical Methods in Economics 2013 31st International conference on Mathematical Methods in Economics. JIHLAVA: VŠP Jihlava, s. 66-70.  ISBN 978-80-87035-76-4. WOS:000335578000012

BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK, J., 2013. The environmental impacts of transport. In Conference:  14th International Scientific Conference on International Relations - Contemporary Issues of World Economics and Politics Location:  Smolenice, Taipei Representat Off; Ekonomicka Univ Bratislave. VOLS 1-4 Pages: 53 - 66 ISBN 978-80-225-3802-2 WOS 000363789300004  

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., ANDRÝSEK, L., 2013. Innovative methods of regional availabioity analysis as a factor od competitiveness. In: Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economc Forum 2013. Jihlava: Vysokoškolský podnik, spol. s. r.o, s.57-64.  ISBN 978-80-7372-953-0. WOS:000363789300003

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M., 2013. Determination of precedence in the network model for the region´s analysis. In: IBIMA Creating Global Competitive Economies: 2020 Vision Planning& Implementation. Rome, Italy. s. 777-786.  ISBN 978-0-9860419-1-4. WOS:000339301500074

BOTLIK, J; BOTLIKOVA, M; MIELCOVA, E. 2013, Correlational analysis of precedence economic variables. In Conference:  14th International Scientific Conference on International Relations - Contemporary Issues of World Economics and Politics Location: Smolenice, Taipei Representat Off; Ekonomicka Univ Bratislave. VOLS 1-4 Pages: 85-102 ISBN 978-80-225-3802-2 WOS 000363789300008

LUKOSZOVÁ, X et. el. 2012. Logistické technologie v dodavatelském řetězci. 2012. BOTLÍKOVÁ, M., KUBÍKOVÁ, J. Distribuční technologie. Praha Ekopress s.r.o. S. 124. ISBN  978-80-86929-89-7

BOTLÍKOVÁ, M., ČEMERKOVÁ, Š. 2012. Analysis of factor influencing toll amount collected on the Czech roads. In Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná:  OPF SU Karviná, 2012. s. 55-60. ISBN 978-80-7248-779-0. WOS:000316715900010

BOTLÍKOVÁ, M., BOTLÍK, J. 2012. The usage of precedence in analysis of impact of the economic crisis for accommodation services. In Proceedings of the 30 th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná: OPF SU Karviná, 2012. s. 49-54. ISBN 978-80-7248-779-0. WOS:000316715900009

BOTLÍK, J., BOTLÍKOVÁ, M. 2012. Criteria for evaluating the significance of transport infrastructure in precedence analysis. In Proceedings of the 30 th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná: SU - OPF Karviná, 2012. s. 43-48. ISBN 978-80-7248-779-0. WOS:000316715900008

VÁCLAVÍNKOVÁ, K., BOTLÍKOVÁ, M., KOSTKOVÁ, M., 2012. Analysis of the impact of selected variables on the availability of accommodation facilities. In Sbornik z konference: 30 th. Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná:  OPF SU, 2012. s. 950-956. ISBN 978-80-7248-779-0. WOS:000316715900163