PhDr. Zdenka Jirásková

Email: zdenka.jiraskova@fpf.slu.cz

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 553 684 561

Email: zdenka.jiraskova@fpf.slu.cz

Adresa: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Hradecká 17, 746 01 Opava.

Odborné a vědecké zaměření: výuka německého jazyka a komunikativních dovedností

Údaje o vzdělání na VŠ
1982 - Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor český jazyk - německý jazyk, pedagog pro výuku 8.-12. ročníku.


Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2008 – dosud  Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
2003 – 2009   Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity Karviná
2002 – 2012  Vyšší odborná škola a Hotelová škola Opava
1983 – 2002   Střední hotelová škola Opava
1982 – 1983   SOU Ostrava-Vítkovice


Pracoviště

01

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 538

Místnost