Alena Procházková

Email: alena.prochazkova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Útvar tajemníka

Hlavní účetní

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Děkanát

Útvar tajemníka

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 521