Eva Gašpieriková

Email: eva.gaspierikova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ostatní provoz KaM

Vedoucí oddělení

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Ostatní provoz KaM

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 517